Nguyễn Hòa Bình

Chức vụ: Docketer

Bằng cấp
  • Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội – Cứ nhân ngôn ngữ Anh (2024)
  • Khóa học Online của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (2023)
Kinh nghiệm Ông Bình là Docketer trong lĩnh vực sáng chế tại Công ty Quốc tế D&N. Mặc dù mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng với niềm đam mê và sự chăm chỉ, ông Bình đã nhanh chóng tích lũy kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc chuyên môn.

Ông Bình tập trung vào các công việc liên quan đến cơ khí, điện tử và viễn thông. Trong vai trò của mình, ông chủ yếu làm các bước cần thiết để nộp và duy trì đơn sáng chế đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ông Bình sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.