Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Chứng chỉ Khóa đào tạo chung DL-101 về Sở Hữu Trí Tuệ, WIPO (2023)
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội (2011); và
  • Kỹ sư Điện tử Viễn Thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam (2006)
Kinh nghiệm Bà Nguyễn Thị Huyền Trang là chuyên viên tư vấn tập trung ở mảng sáng chế. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điện tử viễn thông, bà Trang có chuyên môn trong việc dịch thuật, tư vấn, chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn sáng chế liên quan đến các lĩnh vực Điện tử, Cơ khí, và Viễn thông. Bà cũng chịu trách nhiệm tư vấn về mặt kỹ thuật cho khách hàng liên quan đến mảng sáng chế.

Trước khi gia nhập Công ty TNHH Quốc tế D&N, bà Trang đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành viễn thông và 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động thương mại ở vị trí quản lý ở một số công ty.

Bà Trang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.