Ông Nguyễn Đức Hà

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Đại học Kyushu, Nhật Bản (Thạc sĩ kỹ thuật, 2017)
  • Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (Cử nhân Vật lý, 2011)
Kinh nghiệm Trước khi gia nhập Công ty TNHH Quốc tế D&N năm 2022, ông Hà đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân cũng như kinh nghiệm về tư vấn dịch vụ an toàn bức xạ ở Việt Nam.

Làm việc tại phòng Sáng chế & Kiểu dáng công nghiệp, ông Hà giữ vai trò chuyên viên tư vấn, nhiệm vụ chính là dịch thuật, tư vấn, chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn sáng chế liên quan đến các lĩnh vực cơ khí, điện tử và viễn thông.

Ông Hà sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.