Ông Nguyễn Ngọc Cảnh

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Kỹ sư điện tử – viễn thông, Trường đại học Bách khoa Hà Nội (2008);
  • Khóa đào tạo chung về sở hữu trí tuệ (WIPO, 2023);
  • Khóa đào tạo về thông tin vệ tinh tiên tiến, ALTTC (eLearning, 2023);
  • Khóa đào tạo về quản lý dự án vệ tinh, Jaxa (Tokyo, 2023);
  • Khóa đào tạo về quản lý tần số, ITU (eLearning, 2015);
  • Khóa đào tạo về định vị và dẫn đường qua vệ tinh, ISRO (Ahmedabad, 2013);
  • Khóa đào tạo về kiểm soát và phóng vệ tinh, ITU (Bangkok, 2012);
  • Khóa đào tạo về đăng ký quốc tế tần số/quỹ đạo vệ tinh, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) (Geneva, 2010).
Kinh nghiệm Nguyễn Ngọc Cảnh giữ vai trò chuyên viên tư vấn tại công ty Quốc tế D&N, chuyên về việc chuẩn bị và theo đuổi các đơn đăng ký sáng chế trong lĩnh vực Điện tử, Cơ khí và Viễn thông. Ông cũng có thể cung cấp tư vấn kỹ thuật cho khách hàng liên quan đến các vấn đề về bằng sáng chế. Với chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng cho phép ông Cảnh theo đuổi thành công các đơn đăng ký sáng chế cho nhiều đối tượng khách hàng.

Tham gia công ty TNHH Quốc tế D&N từ năm 2023 với tư cách là chuyên viên sáng chế. Trước đó, ông Cảnh đã có 14 năm làm việc tại cơ quan quản lý của Việt Nam về tần số vô tuyến và tích lũy được nhiều kinh nghiệm về môi trường pháp lý trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động như tham gia xây dựng dự thảo Luật Tần số sửa đổi; đăng ký tần số/quỹ đạo quốc tế cho các dự án vệ tinh của Việt Nam như VNREDSat-1, MicroDragon, PicoDragon, LOTUSat-1; thành viên tổ giúp việc Thành viên Ủy ban Thể lệ quốc tế của ITU; nghiên cứu quy định pháp lý quốc tế  về cấp phép dịch vụ vệ tinh xuyên biên giới.

Nhiều năm đảm nhiệm vai trò điều phối của khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhiều vấn đề liên quan đến tần số/quỹ đạo vệ tinh tại các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nhóm dự thảo sửa đổi Nghị quyết 176 về tương thích trường điện từ tại Hội nghị Toàn quyền, Busan 2014, v.v.

Ông Cảnh sử dụng thông thạo tiếng Anh.