Info bar

Sở hữu Trí tuệ


Công ty Quốc tế D&N cung cấp các dịch vụ SHTT đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của khách hàng, bao gồm đăng ký, giải quyết tranh chấp, thực thi và chuyển giao quyền SHTT. Với việc đại diện cho nhiều khách hàng là chủ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng thế giới, công ty có thế mạnh chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực chống hàng giả và thực thi quyền SHTT. Dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn: