Info bar

Kiểu dáng CN


toaster_design_sketch_by_vaderprime1-d4pw8geVới bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Quốc tế D&N cam kết hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập, duy trì và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với kểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các hướng dẫn chi tiết cũng như chiến lược tổng thể đảm bảo sự bảo hộ hiệu quả nhất cho kiểu dáng công nghiệp của khách hàng.

Các dịch vụ liên quan đến kiểu dáng công nghiệp của công ty chúng tôi bao gồm:
  • Tra cứu kiểu dáng công nghiệp;
  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý về khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
  • Nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
  • Gia hạn Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
  • Ghi nhận các thay đổi về tên và/hoặc địa chỉ;
  • Ghi nhận Hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng liên quan đến kiểu dáng công nghiệp;
  • Đại diện cho khách hàng trong việc phản đối đơn, đình chỉ và hủy hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
  • Đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp và xử lý các vi phạm liên quan tới kiểu dáng công nghiệp.

Xem thêm về

– Quy trình đăng ký bảo hộ KDCN

– Câu hỏi thường gặp