Info bar

Nhãn hiệu

TrademarkCông ty Quốc tế D&N hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký, duy trì, và thực thi quyền đối với nhãn hiệu ở trong nước và quốc tế. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những hướng dẫn chi tiết và chiến lược tổng thể để đạt được sự bảo hộ hiệu quả nhất đối với nhãn hiệu. Các dịch vụ đối với nhãn hiệu do Công ty chúng tôi cung cấp không chỉ tại Việt Nam mà cả tại Lào và Cam-pu-chia và ở nhiều nước khác trên thế giới.
Xem thêm về