Info bar

Sáng chế


Patent

Công ty Quốc tế D&N có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và đại diện cho khách hàng liên quan tới việc nộp và theo đuổi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích trong tất cả các lĩnh vực như hóa, sinh hóa, dược phẩm, nông nghiệp, thực phẩm, ô tô, giải trí, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, xuất bản, điện và điện tử, máy tính, cơ khí vv… Công ty chúng tôi đại diện cho người nộp đơn/chủ sở hữu/nhà sáng chế tại bất kỳ giai đoạn nào từ việc đăng ký tới việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích và chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất liên quan đến mỗi vấn đề cụ thể của khách hàng.

Các dịch vụ của Công ty Quốc tế D&N liên quan đến đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam bao gồm:

  • Thực hiện các tra cứu về sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến khả năng đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, hiệu lực của bằng sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Nộp và theo đuổi đơn sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng/li-xăng và những thay đổi liên quan đối với sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Đại diện cho khách hàng trong việc phản đối đơn, đình chỉ và hủy hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp và xử lý các vi phạm liên quan tới sáng chế/giải pháp hữu ích.

Xem thêm về

– Quy trình cơ bản để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam

– Các câu hỏi thường gặp