Info bar

Thực thi quyền

Với gần hai thập kỷ hoạt động và phát triển, Công ty Quốc tế D&N có nhiều kinh nghiệm đại diện khách hàng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp và thực thi quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, bản quyền tác giả, cạnh tranh không lành mạnh, tên miền… nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng được bảo vệ một cách hiệu quả và đầy đủ. Mục tiêu của chúng tôi là giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.
Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến cho khách hàng về khả năng vi phạm đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ;
  • Soạn thảo và gửi thư cảnh báo yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
  • Tiến hành điều tra, nghiên cứu thị trường và các biện pháp khác để tìm ra cách thức hữu hiệu để xử lý vi phạm;
  • Nộp và theo đuổi đơn khiếu nại yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp hành chính nhằm chống lại các hành vi vi phạm;
  • Đại diện khách hàng trong các tranh chấp tại tòa án.