Info bar

Tag Archives | chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn hiện nay

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi tắt là “chuyển nhượng nhãn hiệu”). Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ (“Luật SHTT”) hiện hành, […]

Continue Reading