Info bar

Tag Archives | thời hạn

Thông báo mới của Cục SHTT tiếp tục gia hạn cho các thủ tục liên quan đến xác lập quyền SHCN đến 30/11/2021

Ngày 09/09/2021, Cục SHT đã ban hành thông báo mới số 8181/TB-SHTT ngày 09/09/2021, theo đó: “Mọi thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (như yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn […]

Continue Reading