Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với Hội Sở hữu trí tuệ về một số vấn đề theo phản ánh, kiến nghị của Hội

adminquantri - June 30, 2023
Ngày 29/06/2023, tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt, trao đổi giữa lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục…

Cục SHTT tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục SHTT và Cơ quan sáng chế Nhật Bản từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023

adminquantri - September 29, 2022
Liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH (gọi tắt là yêu cầu PPH) giữa Cục Sở hữu trí tuệ…

Những điểm mới về bảo hộ sáng chế theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

adminquantri - August 29, 2022
Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Quốc hội thông qua. Luật sẽ có hiệu lực thi hành…

Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2022

adminquantri - June 17, 2022
Ngày 16 tháng 06 năm 2022 vừa qua, Quốc hội Việt Nam cuối cùng đã thông qua Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ  sửa đổi ( ‘’Dự thảo Luật‘’…