Bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, thông qua 11 luật

adminquantri - May 26, 2016

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 26/06/2015. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật sau:

 1. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);
 2. Luật tổ chức chính quyền địa phương;
 3. Luật Mặt trậnTổ quốc Việt Nam (sửa đổi);
 4. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
 5. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);
 6. Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi);
 7. Luật ban hành văn bản pháp luật;
 8. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);
 9. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
 10. Luật thú y; và
 11. Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua 9 Nghị quyết và cho ý kiến 15 dự thảo luật khác.