Bế mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa XIV

adminquantri - January 25, 2017

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV đã bế mạc ngày 23/11/2016 sau hơn 1 tháng làm việc. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 3 luật bao gồm (i) Luật tín ngưỡng, tôn giáo; (ii) Luật đấu giá tài sản; và (iii) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, thông qua 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác.

 

Đồng thời, kể từ ngày 01/01/2017, 07 đạo luật sau đây bắt đầu có hiệu lực, bao gồm:

  1. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư;
  2. Luật kế toán 2015;
  3. Luật phí và lệ phí 2015 (cùng Thông tư 263/2016/TT-BTC với những quy định về sự điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp)
  4. Bộ luật Dân sự 2015;
  5. Luật Ngân sách Nhà nước 2015;
  6. Luật Báo chí 2016;

Luật Dược 2016.