Cục SHTT tiếp tục gia hạn cho các thủ tục xác lập quyền SHCN đến 30/11/2021

adminquantri - January 21, 2022

Ngày 09/09/2021, Cục SHTT đã ban hành thông báo mới số 8181/TB-SHTT ngày 09/09/2021, theo đó:

“Mọi thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (như yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30/06/2021 đến hết ngày 31/10/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/11/2021.

Đối với các trường hợp khác, nếu người nộp đơn phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ thì có quyền yêu cầu áp dụng quy định về trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng tại điểm 9.4, 9.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.”

Đây là động thái tiếp theo của Cục SHTT trong nỗ lực giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 đối với người nộp đơn trong các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, ngày 02/08/2021 Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 7581/TB-SHTT, theo đó các thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ có thời hạn phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 30/06/2021 đến hết ngày 31/08/2021 được tự động gia hạn đến hết ngày 30/09/2021.

Thông báo mới trên được ban hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Vừa qua, vào ngày 03/09/2021 Hà Nội quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 21/09/2021 trên phạm vi toàn thành phố với một số biện pháp mạnh hơn để phòng, chống dịch; trong khi đó TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt ít nhất cho tới ngày 15/09/2021.