Giải thưởng và xếp hạng uy tín mới nhất: D&N International tiếp tục trong tốp các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam

adminquantri - February 10, 2022

Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N International) trân trọng thông báo:Rankings

Kết thúc năm 2021 với nhiều biến động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty TNHH Quốc tế D&N vẫn tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất của mình trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, xác lập và thực thi quyền sở hữu tri tuệ. Uy tín của tập thể và từng cá nhân trong công ty đã được các tạp chí, tổ chức nghiên cứu danh tiếng trên khắp thế giới ghi nhận và tôn vinh:


1. D&N International được bình chọn là “CÔNG TY LUẬT XUẤT SẮC NHẤT NĂM CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NHÃN HIỆU” (Trademark Law Firm of the Year) cho kỳ bình chọn 2022 của Tạp chí Corporate INTL.

Corporate INTL (www.corp-intl.com) là một trong số các tạp chí kinh doanh uy tín nhất thế giới dành cho các doanh nhân, nhà tư vấn và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh. Các giải thưởng hằng năm của Corporate INTL tôn vinh các luật sư và công ty luật xuất sắc và uy tín nhất trong từng lĩnh vực và khu vực trên khắp thế giới.

Kết quả bình chọn của Corporate INTL được thực hiện thông qua hệ thống nghiên cứu đánh giá độc lập và chi tiết bởi đội ngũ chuyên gia của tạp chí, qua đó lựa chọn ra các chuyên gia tốt nhất trong từng lĩnh vực không chỉ xét từ góc độ trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp.

Đây là một vinh dự và là nguồn khích lệ lớn đối với tập thể các luật sư của D&N International nhân dịp Công ty sắp kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập (tháng 5 năm 1992 – tháng 5 năm 2022).


2. Hai lãnh đạo của D&N International: Bà Đặng Thị Hồng Thúy và Bà Đặng Thị Tố Hằng tiếp tục được Tạp chí Luật kinh doanh châu Á (Asia Business Law Journal) tôn vinh trong Danh sách 100 LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU CỦA VIỆT NAM (A-List: Vietnam’s Top 100 Lawyers) cho kỳ bình chọn 2021.

Suốt nhiều năm qua, Bà Thúy và Bà Hằng luôn được các tạp chí nghề luật danh tiếng công nhận là những chuyên gia hàng đầu về luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Xem Danh sách 100 Luật sư hàng đầu của Việt Nam do Tạp chí Luật kinh doanh châu Á bình chọn tại đây.


3. D&N International trong danh sách TOP 5 các công ty luật Sở hữu trí tuệ tốt nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực sáng chế và nhãn hiệu do tạp chí MANAGING IP bình chọn năm 2021. Xem tại đây.


4. D&N International trong danh sách TOP 10 các công ty luật Sở hữu trí tuệ tốt nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực luật nhãn hiệu do WORLD TRADEMARK REVIEW bình chọn năm 2021. Xem tại đây.


5. D&N International trong danh sách TOP 10 các công ty luật Sở hữu trí tuệ tốt nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực luật sáng chế do IAM MEDIA bình chọn năm 2021. Xem tại đây.


6. D&N International trong danh sách top 6 các công ty luật Sở hữu trí tuệ tốt nhất tại Việt Nam do BENCHMARK LITIGATION bình chọn năm 2021. Xem tại đây.


7. D&N International trong danh sách TOP 11 các công ty luật Sở hữu trí tuệ tốt nhất tại Việt Nam do CHAMBERS AND PARTNERS bình chọn năm 2021. Xem tại đây.


8. D&N International trong danh sách TOP 11 các công ty luật Sở hữu trí tuệ tốt nhất tại Việt Nam do ASIA IP bình chọn năm 2021. Xem tại đây.

(Thông tin cập nhật đến ngày 27/04/2022)