Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

adminquantri - November 11, 2013

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP (“Nghị định 131”) quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, thay thế cho Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 và Nghị định 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP. Nghị định 131sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.  

Nghị định 131 gồm 4 chương, 43 điều, chủ yếu kế thừa các quy đinh của các nghị định cũ số 47/2009/NĐ-CP và 109/2011/NĐ-CP nói trên. Các điểm mới của Nghị định 131 bao gồm một số quy định mới về hành vi vi phạm, về mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, để phù hợp hơn với thực tiễn và các quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Công ty Quốc tế D&N sẽ có bài phân tích sâu hơn về các điểm mới của Nghị định 131 trong thời gian tới. Mời các bạn đón xem.