Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa

adminquantri - August 11, 2017

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa (“Nghị định 43”) thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP (“Nghị định 89”) của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Nghị định 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017.

So với Nghị định 89, Nghị định 43 có một số điểm mới đáng chú ý, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng điều chỉnh

Nghị định 43 quy định cụ thể về các đối tượng không thuộc đối tượng điều chỉnh. So với Nghị định 89/2006/NĐ-CP trước đây, các loại hàng hóa sau sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 43, mặc dù phải chịu sự điều chỉnh của Nghị định 89: hàng xuất khẩu không tiêu thụ nội địa, hàng trung chuyển, xăng dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì thương phẩm đựng trong container, xi-téc và hàng đã qua sử dụng.

  1. Một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Để tháo gỡ một số khó khăn, tạo thuận lợi, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp liên quan đến việc ghi nhãn, Nghị định 43 quy định:

(i) Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo hành, không nhằm mục đích mua bán; miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm mục đích bán ra thị trường;

(ii) Hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được quay trở lại lưu thông trong nước cho phép gắn nhãn phụ, không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng hóa;

(iii) Cho phép doanh nghiệp tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa và các Hiệp định Việt Nam tham gia;

(iv) Cho phép doanh nghiệp có hàng hóa được sản xuất tại nhiều cơ sở khác nhau có cùng tiêu chuẩn chất lượng thì được ghi tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, không phải ghi tất cả các địa chỉ sản xuất như quy định cũ;

  1. Một số quy định nhằm bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định 43 cũng có những quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng lậu, hàng giả, cụ thể như sau:

(i) Quy định việc ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng đối với hàng hóa sang chia, sang chiết tránh gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa;

(ii) Hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa; nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc….

(iii) Nhãn phụ cũng được sử dụng với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường, đồng thời, phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.

  1. Điều khoản chuyển tiếp

Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 43 quy định hàng hóa có nhãn đúng theo quy định của Nghị định số 89 mà đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định 43 có hiệu lực, thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.

Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng theo quy định của Nghị định 89 đã được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định 43 có hiệu lực, thì được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định 43 có hiệu lực thi hành.

  1. Bổ sung và thay mới các Phụ lục

Nghị định 43 cũng bổ sung và thay mới các phụ lục, cụ thể: Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa (Phụ lục I); Quy định cách ghi định lượng hàng hóa (Phụ lục II); Quy định cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng và mốc thời gian khác của hàng hóa (Phụ lục III); Quy định cách ghi về thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa (Phụ lục IV); Quy định cách ghi khác về thông số kỹ thuật, thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn của hàng hóa (Phụ lục V).