Nghị định 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

adminquantri - January 22, 2014
Ngày 29/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (“Nghị định 99”) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN) thay thế cho Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010. Nghị định 99sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013.

Nghị định 99 là một trong số các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2012, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 và có một số điểm mới so với Nghị định 97 (được ban hành trước khi luật Xử lý vi phạm hành chính ra đời). Nghị định 99 có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực thực thi quyền SHCN vì biện pháp hành chính vẫn được coi là biện pháp có hiệu quả hơn cả để bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam.

Công ty Quốc tế D&N sẽ có bài phân tích sâu hơn về các điểm mới của Nghị định 99 trong thời gian tới. Mời các bạn đón xem.