Quốc hội đã thông qua 10 luật

adminquantri - July 21, 2010

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XII đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 19/06/2010.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua :

 1. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam (sửa đổi);
 2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi);
 3. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;
 4. Luật bưu chính ;
 5. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
 6. Luật người khuyết tật;
 7. Luật nuôi con nuôi;
 8. Luật thi hành án hình sự;
 9. Luật trọng tài thương mại; và
 10. Luật an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, trong kỳ họp này, Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận nội dung sửa đổi đối với Luật thanh tra, Luật khoáng sản và luật đất đai, đồng thời cho ý kiến đối với 4 luật mới, bao gồm :

 1. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 2. Luật thuế bảo vệ môi trường;
 3. Luật tố tụng hành chính; và

Luật viên chức.