Quốc hội thông qua 12 luật

adminquantri - August 10, 2017

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 21/06/2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 12 dự án luật sau:

 • Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Luật quản lý ngoại thương;
 • Luật du lịch;
 • Luật trợ giúp pháp lý;
 • Bộ luật Hình sự sửa đổi ;
 • Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ;
 • Luật đường sắt;
 • Luật chuyển giao công nghệ;
 • Luật thủy lợi
 • Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
 • Luật cảnh vệ;
 • Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng thông qua 12 nghị quyết và cho ý kiến với 6 dự thảo luật khác.