Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2022

adminquantri - June 17, 2022

Ngày 16 tháng 06 năm 2022 vừa qua, Quốc hội Việt Nam cuối cùng đã thông qua Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ  sửa đổi ( ‘’Dự thảo Luật‘’ ). Theo thông tin, Luật Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, riêng các quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh sẽ có hiệu lực từ ngày 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực từ ngày 14/01/2024.

Dự thảo Luật đã được đưa ra lấy ý kiến và phản biện rộng rãi vào năm 2020 và cả năm 2021, sau 15 năm thi hành luật Sở hữu  trí tuệ hiện hành 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung 2 lần vào các năm 2009 và 2019), để phù hợp các cam kết quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế gần đây như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) , Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Những sửa đổi của Luật SHTT vừa được thông qua tập trung vào bảy nhóm chính sách chính:

  1. Quy đinh cụ thể về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan;
  2. Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí ( mạch tích hợp ), giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tài trợ bởi ngân sách nhà nước;
  3. Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký và xác lập quyền Sở hữu trí tuệ;
  4. Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong việc bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ;
  5. Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về Sở hữu trí tuệ;
  6. Nâng cao hiệu quả của hoạt động thực thi quyền Sỡ hữu trí tuệ;
  7. Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế về Sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về các điều khoản quan trọng của Luật trong thời gian sớm nhất.