Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục SHTT nới lỏng yêu cầu tư cách pháp lý của người ký tài liệu nộp cho Cục SHTT trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

adminquantri - July 23, 2021

Như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin trước, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo số 13822”) hướng dẫn việc áp dụng một số quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn trong thủ tục đăng ký xác lập quyền, qua đó, đối với chủ đơn là tổ chức, tất cả các loại tài liệu được nộp cho Cục SHTT phải được ký bởi một trong những người có chức danh như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc hay Giám đốc. Nếu không, chủ đơn cần cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh thẩm quyền của người ký.

Thông báo trên đã thay đổi thực tiễn trước đó là hầu hết các tài liệu do chủ đơn cung cấp bất kể chức danh của người ký đều được Cục SHTT chấp nhận mà không chỉ giới hạn trong những chức danh mặc định được liệt kê ở trên. Chính vì vậy mà Thông báo số 13822 nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều vì được cho là sẽ đặt ra không ít gánh nặng về thủ tục giấy tờ cho chủ đơn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tuy nhiên, xem xét bối cảnh tình hình đời sống kinh tế – xã hội vẫn đang tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn trong hoạt động xác lập quyền SHCN, ngày 14 tháng 07 năm 2021 vừa qua, Cục SHTT đã ban hành thông báo số 6959/TB-SHTT (“Thông báo số 6959”) hướng dẫn áp dụng một số nội dung của Thông báo số 13822. Qua đó, Cục SHTT sẽ chấp nhận các loại giấy tờ do chủ đơn cung cấp với điều kiện:

  1. Người ký các giấy tờ giao dịch với Cục SHTT là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của chủ đơn tự xác nhận tư cách pháp lý thông qua chữ ký, con dấu (nếu có).
  1. Người ký các giấy tờ giao dịch với Cục SHTT nói trên chịu mọi trách nhiệm trước chủ đơn và pháp luật về sự trung thực, tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục SHTT và chịu mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh từ việc khai báo, cung cấp thông tin không trung thực, không chính xác.

Như vậy, với Thông báo mới này, Cục SHTT sẽ tạm thời quay trở lại áp dụng thực tiễn trước khi có Thông báo số 13822, theo đó chấp nhận các loại tài liệu bất kể chức danh người ký miễn là người ký cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục SHTT. Ngoài ra, Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng hồi tố cho cả các thủ tục được yêu cầu thực hiện trước ngày ký thông báo này. Có thể thấy, đây là một hành động thiết thực của Cục SHTT giúp giảm tải các công việc hành chính giấy tờ cho chủ đơn trong giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành Cục SHTT vẫn có thể yêu cầu người nộp đơn phải cung cấp tài liệu chứng minh thẩm quyền của người đại diện hợp pháp khi có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu nêu trong đơn, đặc biệt là đối với các thủ tục sau cấp văn bằng như chuyển nhượng hay sửa đổi văn bằng bảo hộ. Chúng tôi hy vọng rằng Cục SHTT sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các phòng ban và các trung tâm của Cục để việc áp dụng Thông báo mới được đồng bộ và thống nhất.

Thông báo số 6959 được đăng tải trên website của Cục SHTT tại địa chỉ https://ipvietnam.gov.vn/