Thông tư 11/2015/TT-BKHCN về xử phạt hành chính trong lĩnh vực SHCN

adminquantri - May 26, 2016

Ngày 26/06/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính Phủ quy định định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN). Thông tư 11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 11/08/2015 thay thế cho Thông tư 37/2011/TT-BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ KHCN. Sau đây là một số thay đổi, bổ sung đáng chú ý của Thông tư 11/2015:

  1. Về hình thức xử phạt bổ sung

Thông tư 11/2015 quy định rõ hơn về hình thức xử phạt bổ sung, theo đó việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 và Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP được áp dụng đối với vi phạm do lỗi cố ý và khi có một trong các căn cứ sau: (i) Khi thấy cần thiết để đảm bảo tang vật, phương tiện vi phạm không bị tiêu hủy, tẩu tán, thay đổi hiện trạng hoặc ngăn ngừa khả năng dẫn đến hành vi vi phạm tiếp theo; (ii) Hàng hóa không xác định được người vi phạm.

  1. Về cách xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm

Thông tư 11/2015 đã quy định mới về việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm tại Điều 5. Theo quy định, việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được tính theo công thức: Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm bằng (=) bằng số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ vi phạm nhân (x) đơn giá hàng hóa, dịch vụ vi phạm tại thời điểm vi phạm hành chính.

  • Trong trường hợp có căn cứ cho rằng giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu là không trung thực thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng giá theo thứ tự ưu tiên:
  • Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương;
  • Trường hợp không có thông báo giá thì giá theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính;
  • Giá thành của hàng hóa vi phạm nếu là hàng hóa chưa xuất bán.
  • Trong trường hợp không có căn cứ để áp dụng điều khoản trên, người có thẩm quyền đang giải quyết có thể ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định giá.
  1. Về Hành Vi Vi Phạm Bị Xử Phạt Hành Chính

Thông tư 11/2015 bổ sung một số quy định mới về các hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính, trong đó đáng chú ý là hành vi vi phạm quyền SHCN trên internet. Hành vi xâm phạm quyền SHCN trên mạng Internet khi hành vi đó xảy ra trên mạng Internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin ở Việt Nam. Chủ sở hữu tên miền quốc gia thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện hành vi nêu trên cũng bị coi là hành vi xâm phạm quyền SHCN.

  1. Về Thủ Tục Xử Lý Vi Phạm

Thông tư 11/2015 đã bổ sung quy định chi tiết về tài liệu chứng minh quyền yêu cầu xử lý vi phạm (Điều 23) và về thẩm quyền của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (Điều 27).

Đặc biệt, Thông tư này đã bỏ các điều khoản quy định về việc phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến tên miền và xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh nghiệp, thay thế vào đó, việc xử lý này sẽ có Thông tư liên tịch giữa Bộ khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch giữa Bộ khoa học và Công nghệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh.