Thông tư số 208/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn”

adminquantri - February 2, 2017

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC (“Thông tư 208”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 208 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010. Theo Thông tư 208, nhiều mức lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” được điều chỉnh giảm so với mức phí, lệ phí trước đây.

Cụ thể, đối với tên miền quốc gia “.vn”, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 là 200.000 đồng/lần, so với quy định cũ là 350.000 đồng/lần. Đối với tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, lệ phí đăng ký cũng được điều chỉnh giảm, từ 350.000 đồng/lần xuống còn 200.000 đồng/lần cho tên miền com.vn, net.vn, biz.vn; từ 200.000 đồng/lần xuống còn 120.000 đồng/lần cho tên miền edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính.

Về phí duy trì tên miền quốc gia “.vn”, quy định mới vẫn giữ nguyên mức phí duy trì sử dụng đối với tên miền cấp 2 có một ký tự là 40 triệu đồng/năm và phí duy trì sử dụng tên miền cấp 2 có hai ký tự vẫn là 10 triệu đồng/năm. Riêng tên miền cấp 2 khác, phí duy trì sử dụng đã được giảm xuống còn 350.000 đồng/năm thay vì 480.000 đồng/năm như quy định cũ. Còn với tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, phí duy trì sử dụng cũng được điều chỉnh giảm, từ 350.000 đồng/lần xuống mức 250.000 đồng/năm đối với tên miền com.vn, net.vn, biz.vn; từ 200.000 đồng/năm xuống còn 150.000 đồng/năm với các tên miền edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính. Phí duy trì sử dụng tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung “name.vn” tiếp tục giữ mức thu như trước đây là 30.000 đồng/năm. Tuy nhiên, thay vì miễn phí duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt như quy định cũ, với quy định mới việc duy trì tên miền tiếng Việt sẽ phải đóng phí với mức 20.000 đồng/năm.

Thông tư 208 cũng quy định rõ, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “”.vn” và địa chỉ Internet của Việt Nam sẽ có nhiệm vụ thu phí, lệ phí.