Tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đến 6 giờ ngày 06/09/2021

adminquantri - August 23, 2021

Ngày 21/08/2021 Hà Nội quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 06/09/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần gia hạn giãn
cách xã hội lần thứ hai của Hà Nội để ứng phó với đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này.

Như vậy, việc nộp đơn và công văn đến Cục Sở hữu Trí tuệ (Cục SHTT) trong thời gian tới đây sẽ tiếp tục được thực hiện qua kênh trực tuyến và theo đường bưu điện. Theo chúng tôi quan sát,
với các tài liệu phải gửi đến Cục qua đường bưu điện như công văn trả lời thông báo, các loại đơn không nộp được qua kênh trực tuyến v.v., thời gian từ lúc Cục tiếp nhận cho đến lúc người
nộp đơn và/hoặc các đại diện SHCN nhận được bản gốc giấy biên nhận của Cục là khá lâu (lên tới hàng chục ngày). Hy vọng trong thời gian tới Cục SHTT và nhà cung cấp dịch vụ bưu chính
cho Cục sẽ có giải pháp đẩy nhanh tốc độ gửi tài liệu, giảm thời gian chờ cho người nộp đơn và các đại diện SHCN.

Đồng thời, do tình hình giãn cách xã hội tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nơi có văn phòng đại diện của Cục SHTT, người nộp đơn nên theo dõi sát sao vụ việc
của mình để có thể chủ động trong việc đáp ứng thời hạn theo quy định. Cần lưu ý, gần đây nhất, ngày 02/08/2021, Cục SHTT đã ra thông báo về áp dụng thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh
hưởng do dịch bệnh Covid-19, theo đó “Mọi thủ tục liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo
của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp đơn khiếu nại) đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 31/8/2021 được tự động gia hạn
đến hết ngày 30/9/2021.”