Việt Nam công nhận Cơ quan SHTT Singapore là cơ quan ISA và IPEA theo hiệp ước PCT

adminquantri - May 26, 2016

Ngày 08/09/2015, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam đã ra Thông báo số 8450/TB-SHTT theo đó từ ngày 01/09/2015 chính thức công nhận Cơ quan SHTT Singapore (IPOS) là Cơ quan Tra cứu quốc tế (ISA) và Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế (IPEA) đối với các đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc Việt Nam nộp theo hệ thống Hiệp ước PCT.

Quyết định trên của Cục SHTT sẽ tạo cơ hội và sự thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam sử dụng hệ thống PCT để yêu cầu bảo hộ sáng chế tại các thị trường nước ngoài. Cụ thể, người nộp đơn có thêm một địa chỉ để lựa chọn Cơ quan Tra cứu quốc tế và Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế cho các đơn đăng ký sáng chế PCT của họ, ngoài các Cơ quan SHTT của Ôx-trây-li-a, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản và Cơ quan Sáng chế châu Âu đã được Cục SHTT công nhận là ISA và IPEA từ trước.

Các đơn sáng chế có nguồn gốc từ Việt Nam, Mexico, Brunei, Nhật Bản và Lào sẽ là các đơn đầu tiên được tiếp cận dịch vụ tra cứu quốc tế và thẩm định sơ bộ quốc tế của IPOS trong những tháng tới đây. Đây là kết quả của các thỏa thuận song phương mà các bên đã đạt được trong thời gian diễn ra Tuần lễ SHTT 2015 diễn ra tại Singapore tháng 8 vừa qua.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 46 của Hội đồng Liên hiệp các quốc gia thành viên PCT (Hội đồng PCT) tổ chức tại Geneva từ ngày 22 đến 30/09/2014, Hội đồng PCT đã chỉ định IPOS là Cơ quan ISA và IPEA theo hệ thống Hiệp ước PCT. Vào cuối tháng 8/2015 vừa qua, IPOS đã có thông báo đến WIPO về việc sẽ chính thức thực hiện các chức năng của ISA và IPEA từ ngày 01/09/2015, theo đó IPOS trở thành ISA và IPEA đầu tiên của khu vực ASEAN.

Các thông tin chi tiết về phí, lệ phí chỉ định IPOS hoặc các Cơ quan đã được công nhận khác là ISA hoặc IPEA được cập nhật tại: http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp