Việt Nam trúng cử chủ tịch Đại hội đồng tổ chức SHTT thế giới WIPO

adminquantri - December 11, 2017

Ngày 02/10/2017, tại phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng WIPO lần thứ 57, đại diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí bầu Đại sứ Việt nam ở Geneva Dương Chí Dũng vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. Với tư cách chủ tịch, ông Dũng trực tiếp điều hành phiên họp Đại hội đồng WIPO.

Sự kiện quan trọng này góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt nam tại diễn đàn WIPO. Việc trúng cử Chủ tịch Đại hội đồng WIPO sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp với WIPO và các đối tác quốc tế khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua đó có thể học hỏi kinh nghiệm cũng như tận dụng sự giúp đỡ quý báu từ phía bạn để góp phần nâng cao năng lực của hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia, tạo động lực cho hoạt động khoa học – công nghệ, đổi mới – sáng tạo.