Info bar

Tranh tụng


LitigationCông ty Quốc tế D&N có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong việc đại diện cho khách hàng trước toà án các cấp tại Việt nam liên quan đến tất cả các khía cạnh về pháp luật dân sự, kinh tế và thương mại nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của khách hàng được bảo vệ một cách hiệu quả và đầy đủ. Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp một cách hiệu quả với chi phí hợp lý nhất. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Tư vấn về tất cả các khía cạnh của thủ tục tố tụng;
  • Chuẩn bị và nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền;
  • Đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng và tại các phiên tòa.