Nghị định số 126/2021/NĐ-CP: Một số cải tiến về xử phạt hành chính đối với vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

adminquantri - April 22, 2022
Theo số liệu thống kê qua các năm có thể thấy rằng 90% các hành vi xâm phạm quyền liên quan đến sở hữu công nghiệp (“SHCN”) tại Việt Nam…

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ SHTT CỦA VIỆT NAM

adminquantri - December 9, 2021
Luật SHTT: Luật SHTT năm 2005 Nghị định, thông tư về SHTT: Nghị định 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở…