Việt Nam: Cập nhật Quy định và thực tiễn xem xét, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

adminquantri - July 2, 2023
Có thể nói, đến nay pháp luật về nhãn hiệu của Việt Nam đã có những quy định chung về cơ chế xem xét, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng,…

Những điểm mới về bảo hộ sáng chế theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

adminquantri - August 29, 2022
Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã được Quốc hội thông qua. Luật sẽ có hiệu lực thi hành…

Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2022

adminquantri - June 17, 2022
Ngày 16 tháng 06 năm 2022 vừa qua, Quốc hội Việt Nam cuối cùng đã thông qua Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ  sửa đổi ( ‘’Dự thảo Luật‘’…

Một số cải tiến về xử phạt hành chính đối với vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP

adminquantri - April 22, 2022
Theo số liệu thống kê qua các năm có thể thấy rằng 90% các hành vi xâm phạm quyền liên quan đến sở hữu công nghiệp (“SHCN”) tại Việt Nam…