Nghị Quyết 03/2017/NQ-HĐTP: Quy định về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án

adminquantri - April 24, 2017

Ngày 16/03/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Theo Nghị quyết này, những bản án, quyết định sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án bao gồm:

(i) Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động;

(ii) Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự;

(iii) Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

 

Về thời hạn công bố, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa có hiệu lực pháp luật thì bản án, quyết định đó phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Ngoài ra, Nghị quyết 03 cũng quy định những bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án:

(i) Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín;

(ii) Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc trường hợp:

  • Có chứa nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc chứa đựng nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì sẽ gây nguy hại cho Nhà nước;
  • Có chứa thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật;
  • Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư;
  • Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi

(iii) Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực theo pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/02/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.