Quy chế phối hợp 01/QC-SHTT-TTrBH&CN-DTCBL-QLTT-CSKT về chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin về thực thi quyền SHTT

adminquantri - May 26, 2016

Ngày 14/08/2015, các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam đã cùng ban hành Quy Chế 01/QC-SHTT-TTrBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT phối hợp, chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin về thực thi quyền SHTT (sau đây gọi tắt là “Quy Chế Chia Sẻ Thông Tin Thực Thi Quyền SHTT”). Đây là Quy chế được xây dựng trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” do tổ chức JICA của Nhật Bản tài trợ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Các cơ quan thực thi tham gia Quy chế bao gồm Cục SHTT và Thanh tra Bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng

cục Hải quan, Bộ Tài chính và Cục Cảnh sát kinh tế thuộc Bộ Công an.

Theo quy định, các cơ quan thực thi tham gia Quy chế sẽ thường xuyên cung cấp các thông tin bằng cách nhập dữ liệu trực tiếp vào Hệ thống thông tin về thực thi quyền SHTT. Đáng chú ý là thông tin về tình hình xử lý hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ và xâm phạm quyền SHCN (cụ thể là: thông tin về hàng hóa tạm giữ, đối tượng, hành vi vi phạm,

loại hàng hóa, số lượng hàng hóa vi phạm, quyết định xử lý, thông tin về đăng ký giám sát hải quan), sẽ được Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường và Cục Cảnh sát kinh tế cung cấp hàng tháng (khi có thông tin mới hoặc khi có quyết định xử lý cuối cùng).

Đáng tiếc là các thông tin nói trên sẽ chỉ được cung cấp và chia sẻ nội bộ giữa các các cơ  quan thực thi với nhau, và không có điều khoản nào trong Quy chế cho phép công bố các thông tin đó ra công chúng.