Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL: Quy định các biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả

adminquantri - October 17, 2016

Ngày 02/07/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL (“TT 08/2016”) quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. TT 08/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016, thay thế Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin. Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT tiếp tục có hiệu lực.

 

TT 08/2016 có 04 biểu mẫu mới được ban hành, cụ thể gồm: (i) Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01); (ii) Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02); (iii) Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 03); và (iv) Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 04).

 

So với trước đây, mẫu tờ khai mới có một số điểm bổ sung, cụ thể như sau:

– Cách ghi thông tin được hướng dẫn trực tiếp ngay trong Tờ khai.

– Bổ sung phần khai về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và tác phẩm gốc dùng để làm tác phẩm phái sinh; phần khai về tác phẩm/bản ghi thuộc quyền liên quan được sử dụng trong cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng (nếu có).

– Bổ sung phần khai về ngày hoàn thành tác phẩm. Ngày hoàn thành tác phẩm là căn cứ để tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả, đối với tác phẩm tính thời hạn bảo hộ từ ngày sáng tạo, định hình tác phẩm.

– Bổ sung phần khai về Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp, nếu cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận.

 

Theo TT 08/2016, các trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan sẽ sử dụng các mẫu tờ khai số 01 và 02 như đăng ký mới.