Thông tư 211/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả

adminquantri - January 25, 2017

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2016/TT-BTC (“Thông tư 211/2016”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư  211/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 của Bộ Tài chính.

 

Theo đó, biểu phí mới về việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017. Mặc dù tên của khoản thu được chuyển từ LỆ PHÍ thành PHÍ, nhưng mức thu vẫn giữ nguyên không thay đổi so với quy định trước đây.

 

Cũng tương tự như quy định trước đây, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan lần đầu thì phải nộp phí theo Biểu mức quy định. Trường hợp xin cấp lại thì nộp 50% mức thu lần đầu đối với từng loại tác phẩm tương ứng.