Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN: Một số nội dung chính về trình tự thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm luật SHTT

adminquantri - October 17, 2016

Nhằm giải quyết việc xử lý không hiệu quả trong thời qua đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) trên Internet và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, ngày 08/06/2016 vừa qua Bộ Khoa học & Công nghệ (“KHCN”), và Bộ Thông tin và Truyền thông (“TTTT”) đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN (“Thông tư 14”) hướng dẫn về trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật SHTT. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016.

 

Thông tư 14 có một số nội dung chính sau đây:

 

  1. Các biện pháp xử lý tên miền vi phạm pháp luật về SHTT

 

Theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 của Thông tư 14, các biện pháp xử lý tên miền vi phạm pháp luật về SHTT bao gồm: (1) biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”; (2) biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn”; và (3) biện pháp thu hồi tên miền “.vn”. Tùy theo tính chất của từng loại hành vi xâm phạm, các biện pháp xử lý nói trên sẽ được cơ quan có thẩm quyền áp dụng để xử lý cho phù hợp với tính chất của vụ việc. Cụ thể như sau:

 

  • Về biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”: Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 14, biện pháp này sẽ được áp dụng trong trường hợp trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về SHTT như thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

 

Như vậy, xét về bản chất, chủ thể có hành vi xâm phạm nói trên là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền đã đăng ký. Tuy nhiên, do trên trang thông tin điện tử đi kèm với tên miền đó có đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật SHTT nên khi biện pháp này bị áp dụng, thì chủ thể có hành vi xâm phạm đó có nghĩa vụ phải loại bỏ các yếu tố vi phạm, thông tin vi phạm pháp luật SHTT đã và đang đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền. Và nếu chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm tiến hành loại bỏ các yếu tố xâm phạm theo đúng thời hạn quy định trong Quyết định xử phạt thì vẫn được giữ nguyên quyền sở hữu đối với tên miền. Trong thường hợp cố tình không loại bỏ yếu tố xâm phạm thì có thể bị thu hồi tên miền đã đăng ký.

 

  • Về biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn”: Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 14, biện pháp này sẽ được áp dụng trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: (1) Tên miền “.vn” trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp; (2). Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; và (3) Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý.

 

Quy định nói trên có nghĩa là biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn” chỉ có thể được áp dụng khi có đầy đủ cả 3 điều kiện nói trên. Nếu thiếu một trong các điều kiện nói trên thì cơ quan thực thi không thể áp dụng được biện pháp này. Ngoài ra, khác với trường hợp buộc phải thay đổi thông tin tên miền “.vn”, chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn” không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mà mình đã đăng ký. Tên miền này, theo quy định của pháp luật, thuộc về một chủ thể khác. Do đó, chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm bị áp dụng biện pháp nói trên có nghĩa vụ thực hiện thủ tục trả lại tên miền cho người có quyền đăng ký theo như quy định của pháp luật.

 

  • Về biện pháp thu hồi tên miền “.vn”: Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 14, biện pháp này sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau: (a) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về SHTT không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHTT trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành; hoặc (b) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về SHTT trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Như vậy biện pháp khắp phục hậu quả bằng việc thu hồi tên miền “.vn” nói trên không chỉ được áp dụng đối với các chủ thể không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mình đã đăng ký, mà biện pháp này cũng sẽ được áp dụng đối với cả những chủ thể là chủ sở hữu hợp pháp của các tên miền đã đăng ký nhưng có hành vi xâm phạm nhưng cố tình không tiến hành loại bỏ yếu tố xâm phạm khi đã có quyết định xử phạt của cơ quan thực thi pháp luật. Do đó, quy định này sẽ góp phần tăng thêm tính răn đe đối với các chủ thể có hành vi xâm phạm quyền SHTT trên Internet và/hoặc chủ thể có hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền.

 

  1. Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn”

 

Theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 của Thông tư 14, trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn” được quy định như sau:

 

  • Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền “.vn”: Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”, thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo cáo với người ra quyết định xử phạt, cơ quan quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền.

 

  • Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”: Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại tên miền “.vn” thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền “.vn”, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” phải thực hiện thủ tục trả lại tên miền “.vn” tại nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 10 thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm thực hiện xong thủ tục trả lại tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền có trách nhiệm gửi văn bản thông báo tới người ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc trả lại tên miền.

 

  • Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả thay đổi thông tin hoặc trả lại tên miền “.vn”, mà bên vi phạm không thực hiện, hoặc trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về SHTT trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi tên miền “.vn”. Khi nhận được văn bản yêu cầu thu hồi tên miền của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền “.vn” thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia để thu hồi tên miền trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và gửi văn bản thông báo kết quả cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính và nhà đăng ký tên miền “.vn” có liên quan.

 

  1. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan trong xử lý tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về SHTT

 

Theo quy định tại Điều 11, Thông tư 14, trong quá trình xử lý vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm xem xét, gửi văn bản đề nghị Bộ TTTT (là cơ quan quản lý tên miền “.vn”) phối hợp, cho ý kiến chuyên môn trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc buộc trả lại tên miền “.vn”. Tuy nhiên, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Quy định nói trên có nghĩa là trong quá trình xử lý vụ việc, nếu cơ quan thực thi pháp luật SHTT gặp khó khăn trong việc xác định hành vi xâm phạm, thì có thể gửi công văn đến Bộ TTTT để xin ý kiến chuyên môn, nhưng không bị ràng buộc theo pháp luật phải áp dụng các ý kiến như vậy.