Thông tư số 04/2016/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

adminquantri - February 2, 2017

Ngày 06/06/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BCT (“Thông tư 04”) sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trước đây của Bộ Công Thương, trong đó đáng chú ý là Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương Mại quy định về thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Theo Thông tư 04, hình thức bản sao của một số tài liệu trong hồ sơ đăng ký nhượng quyền có thay đổi như sau:

  • Về chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư : Trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài : tài liệu này sẽ không cần công chứng. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu cũng được chấp nhận;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài : tài liệu này sẽ không cần công chứng. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu cũng được chấp nhận.

Như vậy, so với quy định trước đây, chủ thể trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao theo quy định như trên. Thông tư 04 có hiệu lực kể từ ngày 20/07/2016. Ngoại trừ sửa đổi nói trên, tất cả các nội dung khác của Thông tư số 09/2006/TT-BTM vẫn giữ nguyên hiệu lực.