Phản bác thành công yêu cầu phản đối đơn nhãn hiệu “CHỌN’S & Hình” trên cơ sở nộp đơn không trung thực

adminquantri - May 24, 2022
Vừa qua, Công ty TNHH Quốc tế D&N đã giúp khách hàng bảo vệ thành công nhãn hiệu trước yêu cầu phản đối cấp văn bằng bảo hộ của bên…

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP: Một số cải tiến về xử phạt hành chính đối với vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

adminquantri - April 22, 2022
Theo số liệu thống kê qua các năm có thể thấy rằng 90% các hành vi xâm phạm quyền liên quan đến sở hữu công nghiệp (“SHCN”) tại Việt Nam…

“DEGREE”: Cục SHTT Cam-pu-chia kết luận nhãn hiệu có khả năng phân biệt tự thân

adminquantri - January 21, 2022
(Cam-pu-chia) Vào tháng 10 năm 2020, Cục SHTT Cam-pu-chia ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “DEGREE” của Angles World Pte. Ltd. cho…

Pycnogenol®: Cuộc chiến chống việc nhãn hiệu trở thành tên gọi thông thường

adminquantri - January 13, 2022
Khách hàng của chúng tôi, Horphag Research Management SA, là chủ sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu Pycnogenol® tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có…