Việt Nam: Cập nhật Quy định và thực tiễn xem xét, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

adminquantri - July 2, 2023
Có thể nói, đến nay pháp luật về nhãn hiệu của Việt Nam đã có những quy định chung về cơ chế xem xét, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng,…

“Neutrogena”: Thành quả mới của vụ việc xử lý xâm phạm đối với nhãn hiệu chủ đạo của tập đoàn Johnson & Johnson

adminquantri - June 30, 2023
Khách hàng của chúng tôi, Johnson & Johnson (“J&J) là Tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ chuyên sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm…

“MARCO POLO”: Chuyển nhượng nhãn hiệu tương tự với tên thương mại của bên chuyển nhượng

adminquantri - October 18, 2022
Vừa qua, DNI đã giúp cho một khách hàng vượt qua thông báo từ chối của Cục SHTT đối với đơn yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu tại…

Sky v. Skymax: Phản đối thành công đơn đăng ký nhãn hiệu nộp sau dựa trên căn cứ nhãn hiệu đã đăng ký trước

adminquantri - September 29, 2022
Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N (“DNI”) đã phản đối thành công đơn đăng ký nhãn hiệu “skymax” cho nhóm 9, tiếp tục bảo vệ độc quyền sử dụng…