“DEGREE”: Phản đối thành công dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT Cam-pu-chia

adminquantri - January 21, 2022
(Cam-pu-chia) Vào tháng 10 năm 2020, Cục SHTT Cam-pu-chia ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “DEGREE” của Angles World Pte. Ltd. cho…

Pycnogenol®: Cuộc chiến chống việc nhãn hiệu trở thành tên gọi thông thường

adminquantri - January 13, 2022
Khách hàng của chúng tôi, Horphag Research Management SA, là chủ sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu Pycnogenol® tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có…

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn hiện nay

adminquantri - September 8, 2021
Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức,…

SAMSUNG FLIP: Phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

adminquantri - July 26, 2021
Vào tháng 2 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “SAMSUNG FLIP của Samsung Electronics…