“DEGREE”: Cục SHTT Cam-pu-chia kết luận nhãn hiệu có khả năng phân biệt tự thân

adminquantri - January 21, 2022

Degree(Cam-pu-chia) Vào tháng 10 năm 2020, Cục SHTT Cam-pu-chia ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “DEGREE” của Angles World Pte. Ltd. cho các sản phẩm “gạt tàn thuốc lá, thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, v.v.” thuộc nhóm 34 với lý do nhãn hiệu đăng ký bị coi là tên gọi chung của sản phẩm (generic) đồng thời mang ý nghĩa mô tả các sản phẩm đăng ký (descriptive), do đó không có khả năng phân biệt, căn cứ Điều 4(a) của Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và các Hành vi Cạnh tranh không lành mạnh.

Với tư cách là đại diện của Người nộp đơn, Công ty TNHH Quốc tế D&N đã tư vấn và nộp công văn phản đối dự định từ chối dựa trên các lập luận chính rằng: (i) Nhãn hiệu đăng ký là một từ tiếng Anh đa nghĩa, nhưng không có ý nghĩa nào là tên gọi chung của sản phẩm, (ii) Nhãn hiệu đăng ký chỉ có ý nghĩa gợi ý, nhưng không tới mức bị coi là mô tả sản phẩm đăng ký, (iii) thực tiễn thẩm định nhãn hiệu của thế giới cho thấy nhiều quốc gia, trong đó có cả các quốc gia nói tiếng Anh như Mĩ, Úc cho thấy rằng từ “Degree” có khả năng phân biệt để được đăng ký làm nhãn hiệu cho rất nhiều loại sản phẩm, thậm chí cho cả “đồ uống có cồn” ở nhóm 33. Đồng thời, cũng có một số nhãn hiệu “DEGREE” hoặc có chứa từ “Degree” làm thành phần chủ đạo đã được chấp nhận bảo hộ cho các sản phẩm “thuốc lá” thuộc nhóm 34 như Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Việt Nam, Ấn Độ v.v.

Sau khi xem xét công văn phúc đáp, đến tháng 05 năm 2021, Cục SHTT Cam-pu-chia đã chấp nhận các lập luận của chúng tôi, theo đó rút lại thông báo từ chối và đã cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký.

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH Quốc tế D&N đã giúp cho các khách hàng phản đối thành công rất nhiều thông báo từ chối của Cục SHTT Cam-pu-chia đối với các đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong vụ việc nhãn hiệu “DEGREE” nêu trên, các luật sư của chúng tôi đã một lần nữa thể hiện năng lực ngôn ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp để phân tích và phản biện trước Cục SHTT Cam-pu-chia về ý nghĩa của nhãn hiệu, vận dụng một cách nhuần nhuyễn các quy định và thực tiễn về thẩm định nhãn hiệu của nước bản địa. Đồng thời, cũng như trong các vụ việc khác, các luật sư của chúng tôi đã tìm kiếm và không bỏ sót những vụ việc mang tính tiền lệ, có giá trị tham khảo cao từ cơ sở dữ liệu đăng ký nhãn hiệu của nhiều quốc gia trên thế giới, để đảm bảo sức thuyết phục cao nhất cho các lập luận trong vụ việc này.