“Do Bigger Things”: Phản đối thành công Thông báo của Cục SHTT dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu là slogan

adminquantri - July 26, 2021

Vào tháng 4 năm 2020, Cục SHTT ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “Do Bigger Things” của Samsung Electronics Co., Ltd. cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 với lý do nhãn hiệu đăng ký bị coi là mang ý nghĩa mô tả các sản phẩm đăng ký.

Không đồng ý với thông báo từ chối của Cục SHTT, Tập đoàn Samsung đã đề nghị Công ty TNHH Quốc tế D&N tư vấn và nộp công văn phản đối dự định từ chối của Cục SHTT dựa trên các lập luận chính rằng: (i) nhãn hiệu đăng ký là một câu tiếng Anh được cấu tạo từ một số từ tiếng Anh đa nghĩa, vì vậy bản thân nhãn hiệu không có ý nghĩa rõ ràng và không mang nội dung mô tả sản phẩm đăng ký, (ii) nhãn hiệu “Do Bigger Things” là một câu khẩu hiệu (slogan) có thể thực hiện chức năng của một nhãn hiệu, tương tự như nhãn hiệu là khẩu hiệu của nhiều doanh nghiệp khác ví dụ như “JUST DO IT” của hãng Nike, “THE POWER OF DREAMS” của Honda Motor, v.v., và (iii) nhãn hiệu đăng ký cũng đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trong thương mại và được người tiêu dùng Việt Nam thừa nhận như một nhãn hiệu.

Sau khi xem xét công văn phúc đáp của chúng tôi, đến tháng 11 năm 2020, Cục SHTT đã chấp nhận các lập luận của chúng tôi, theo đó, kết luận rằng nhãn hiệu không mang ý nghĩa mô tả sản phẩm đăng ký và chấp thuận cho nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Theo thực tiễn lâu nay của Cục SHTT, Thông báo dự định từ chối chỉ viện dẫn Điều luật (cụ thể là Điều 74.2.c Luật SHTT trong vụ việc này), mà không giải thích rõ ràng về việc nhãn hiệu đăng ký bị cho là mô tả sản phẩm đăng ký như thế nào. Bởi hiện nay chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể nào liên quan đến đánh giá khả năng phân biệt của một nhãn hiệu là khẩu hiệu (slogan mark), đã có rất nhiều trường hợp Cục SHTT từ chối không bảo hộ các nhãn hiệu như “Innovation That Excites”, “Keep moving forwards”, “Bốn mùa yêu thương” v.v. Vì vậy, trong vụ việc này, các luật sư của chúng tôi đã tiến hành tra cứu kỹ lưỡng và vận dụng khéo léo các vụ việc tiền lệ, cụ thể là các nhãn hiệu là khẩu hiệu đã được đăng ký thành công trước đó, để củng cố cho các lập luận phúc đáp Cục SHTT và cuối cùng đã đăng ký thành công nhãn hiệu cho khách hàng.