GIGA SOUND: Vụ khiếu nại chưa từng có tiền lệ đối với Thông báo tạm thời từ chối đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định Việt Nam

adminquantri - September 8, 2021

Vào năm 2014, nhãn hiệu “GIGA SOUND” của Samsung Electronics Co., Ltd. cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 theo đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1143271 chỉ định Việt Nam bị Cục SHTT ra Thông báo từ chối tạm thời vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “GIGAMAX”

Được sự tư vấn của Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N International), Samsung đã nộp đơn khiếu nại Thông báo từ chối của Cục SHTT. Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng như thực tiễn xử lý khiếu nại của Cục SHTT, quyết định giải quyết khiếu nại phải luôn có đủ các nội dung (i) khẳng định yêu cầu khiếu nại được chấp nhận hay không được chấp nhận, và (ii) trong trường hợp yêu cầu khiếu nại được chấp nhận, thì nhãn hiệu xin đăng ký sẽ được chuyển tiếp sang bước cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, trong vụ việc này, Cục SHTT đã ban hành một quyết định giải quyết khiếu nại chưa từng có tiền lệ, gây ra sự khó hiểu và khó thực hiện đối với tất cả các bên liên quan.

Cụ thể, năm 2018, sau khi xem xét đơn khiếu nại của Samsung, Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại một mặt chấp nhận yêu cầu khiếu nại của người nộp đơn, theo đó hủy bỏ Thông báo tạm thời từ chối trước đó vốn chỉ nêu lý do từ chối vì sự tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu với một nhãn hiệu đối chứng, nhưng mặt khác lại nhận định rằng nhãn hiệu xin đăng ký có thể có ý nghĩa mô tả tính năng, công dụng của các sản phẩm yêu cầu bảo hộ. Theo đó, Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại giao cho Phòng Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế thực hiện thủ tục thẩm định lại (không thẩm định về tính tương tự) để xem xét khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu đăng ký.

Nhận thấy Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên của Cục SHTT là không phù hợp, với tư cách đại diện cho Người nộp đơn, chúng tôi đã đã liên tục có ý kiến yêu cầu các phòng ban liên quan của Cục SHTT rút lại Quyết định trên. Cuối cùng, những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp, vào tháng 12 năm 2020, Cục SHTT đã ra một Quyêt định giải quyết khiếu nại khác để thay thế Quyết định trước đây, chấp nhận toàn bộ khiếu nại của chúng tôi và theo đó chấp nhận bảo hộ tổng thể nhãn hiệu GIGA SOUND của Samsung tại Việt Nam, không bảo hộ riêng yếu tố “GIGA”, “SOUND”.