Pycnogenol®: Cuộc chiến chống việc nhãn hiệu trở thành tên gọi thông thường

adminquantri - January 13, 2022

Khách hàng của chúng tôi, Horphag Research Management SA, là chủ sở hữu độc quyền đối với nhãn hiệu Pycnogenol® tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam; là tên gốc của chiết xuất vỏ cây Thông biển Pháp. Pycnogenol® là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam do Horphag sở hữu.

Vào đầu năm 2021, Horphag phát hiện một công ty Việt Nam đang sử dụng nhãn hiệu Pycnogenol® đã đăng ký của Horphag để giới thiệu rằng một trong số các sản phẩm của công ty này, có tên là sâm A*****, có chứa thành phần chiết xuất vỏ cây Thông biển Pháp. Horphag đã đề nghị Công ty TNHH Quốc tế D&N tiếp nhận xử lý vụ việc này. Sau khi xem xét vụ việc một cách kỹ lưỡng, chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng gửi đến bên xâm phạm một bức thư cảnh cáo và yêu cầu chấm dứt vi phạm (thư song ngữ Anh-Việt), trong đó chúng tôi giải thích rõ rằng về căn cứ pháp lý của quyền sở hữu công nghiệp của khách hàng theo pháp luật Việt Nam cũng như chỉ rõ các trách nhiệm pháp lý mà bên xâm phạm sẽ phải gánh chịu trong trường hợp họ không thực hiện theo yêu cầu của chúng tôi.

Sau một thời gian, chúng tôi nhận thấy công ty này đã xóa bỏ tất cả các thông tin giới thiệu liên quan đến Pycnogenol® khỏi trang web của họ cũng như các trang web của các bên thứ ba và tài khoản mạng xã hội mà trước đó họ đã quảng bá sản phẩm của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm vì đã phổ biến các nội dung của họ khi sử dụng Pycnogenol® chỉ như một tên gọi thông thường, qua đó gây tổn hại tới các quyền lợi hợp pháp của Chủ sở hữu nhãn hiệu.

Sau khi chúng tôi tiếp tục thúc giục và yêu cầu Công ty Việt Nam nói trên xóa bỏ tất cả các dấu hiệu Pycnogenol được bên thứ ba sử dụng do bắt nguồn từ việc họ đã sử dụng không hợp pháp nhãn hiệu của Horphag, cuối cùng chúng tôi đã nhận được phản hồi từ phía Công ty Việt Nam trong đó công ty này đưa ra lời hứa sẽ cố gắng yêu cầu các bên thứ ba đã sao chép nội dung bài viết của họ xóa bỏ các yếu tố xâm phạm. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo sát vụ việc cho đến khi đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng.