SAMSUNG FLIP: Phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

adminquantri - July 26, 2021

Vào tháng 2 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “SAMSUNG FLIP của Samsung Electronics Co., Ltd. cho nhóm 9, tuy nhiên, theo thông báo, nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không được bảo hộ riêng “FLIP”.

Không đồng ý với việc loại trừ bảo hộ của Cục SHTT, Tập đoàn Samsung đã đề nghị Công ty TNHH Quốc tế D&N tư vấn và nộp công văn phản đối ý kiến loại trừ bảo hộ riêng của Cục đối với yếu tố “FLIP” của nhãn hiệu, với các lập luận chính rằng (i) FLIP là một từ tiếng Anh đa nghĩa và không trực tiếp mô tả bất kỳ tính chất nào của các sản phẩm đăng ký trong nhóm 9; (ii) Nhãn hiệu “SAMSUNG FLIP” đã được cấp văn bằng bảo hộ ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó từ “FLIP” không hề bị loại trừ bảo hộ; và (iii) Nhãn hiệu đăng ký đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng Việt Nam thừa nhận.

Sau khi xem xét ý kiến phản đối của chúng tôi, vào tháng 4 năm 2020, Cục SHTT đã rút lại ý kiến loại trừ bảo hộ đối với từ “FLIP” trong nhãn hiệu đăng ký. Như vậy, với các lập luận mạnh mẽ và thuyết phục của mình, các luật sư của D&N International đã một lần nữa phản đối thành công và giữ cho quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của khách hàng được ghi nhận một cách đầy đủ nhất.