Vụ chấm dứt hiệu lực và khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu SKY : Cần lưu ý sử dụng nhãn hiệu sau khi đã đăng ký

adminquantri - May 31, 2016

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc chấm dứt hiệu lực của 2 nhãn hiệu đã được đăng ký nhưng không được sử dụng và đồng thời thành công trong việc khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu SKY theo Đăng ký quốc tế. Vụ này một lần nữa nhắc nhở các chủ sở hữu nhãn hiệu về khả năng nhãn hiệu đã đăng ký bị chấm dứt hiệu lực do không sử dụng.

Sự việc

Ngày 08/05/2009, Cục SHTT đã ra thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu SKY theo Đăng ký quốc tế số 960959 (“DKQT960959”) có chỉ định Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 9, 36, 38, 41 & 42 (“Nhãn Hiệu”) của Công ty British Sky Broadcasting Group PLC của Anh (“Công ty Sky”) vì cho rằng Nhãn Hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ như qui định tại Điều 74.2e Luật SHTT do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được đăng ký trước có chứa dấu hiệu “SKY” cho các sản phẩm/dịch vụ tương tự và có liên quan sau đây:

  • untitled” theo Đăng bạ quốc gia số 13344 ngày 19/09/1994 cho sản phẩm “thiết bị điện tử kể cả vệ tinh và các thiết bị viễn thông kể cả các đĩa vệ tinh” thuộc nhóm 09 dưới tên của SKY CHANNEL PTY LTD. (AU) (Nhãn Hiệu Đối Chứng 1);
  • untitled” theo Đăng bạ quốc gia số 13345 ngày 19/09/1994 cho dịch vụ “các dịch vụ truyền qua vệ tinh và phát thanh” thuộc nhóm 38 dưới tên của SKY CHANNEL PTY LTD. (AU) (Nhãn Hiệu Đối Chứng 2); và,
  • untitled” theo Đăng bạ quốc gia số 79086 ngày 02/02/2007 cho sản phẩm “ắc quy chì” thuộc nhóm 09 và “phụ tùng ôtô – xe máy (má phanh, lọc gió, lọc xăng)” thuộc nhóm 12 dưới tên của Công ty TNHH quan hệ quốc tế Việt Thái (Nhãn Hiệu Đối Chứng 3)

Giải pháp để vượt qua từ chối đăng ký nhãn hiệu

Khi xem xét vụ việc và tra cứu sơ bộ về các Nhãn Hiệu Đối Chứng, Công ty Quốc tế D&N thấy rằng các Nhãn Hiệu Đối Chứng 1 & 2 đã được đăng ký từ năm 1994 nhưng cho đến thời điểm hiện tại nhiều khả năng vẫn chưa được sử dụng ở Việt Nam cho các sản phẩm/dịch vụ đăng ký; Do vậy, Công ty D&N đã tư vấn cho khách hàng tiến hành điều tra tình trạng sử dụng ở Việt Nam của 2 Nhãn Hiệu Đối Chứng 1& 2 để làm cơ sở yêu cầu chấm dứt hiệu lực của hai nhãn hiệu nói trên. Kết quả điều tra thị trường cho thấy các Nhãn Hiệu Đối Chứng 1& 2 đã không được sử dụng trên thị trường Viêt Nam trong vòng 5 năm liên tục theo quy định. Cục SHTT đã chấp nhận kết quả điều tra nói trên và ra quyết định chấm dứt hiệu lực của 2 nhãn hiệu đối chứng.

Liên quan đến Nhãn Hiệu Đối Chứng 3, sau khi loại bỏ một số sản phẩm thuộc nhóm 9 tương tự/có liên quan đến sản phẩm “ắc qui chì” thuộc nhóm 9, thì Nhãn Hiệu không còn bị coi là tương tự với Nhãn Hiệu Đối Chứng 3 vì các nhãn hiệu này đăng ký cho các sản phẩm hoàn toàn khác nhau.

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công ty Sky cung cấp, ngày 25/02/2016, Cục SHTT đã ra Quyết định số 565/QĐ-SHTT chấp nhận khiếu nại của Công ty Sky đồng thời chấp nhận bảo hộ Nhãn Hiệu cho các sản phẩm/dịch vụ xin đăng ký tại Việt Nam.