Vụ khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu SYNCMASTER CLOUD : Cần lưu ý đăng ký sửa đổi địa chỉ chủ sở hữu

adminquantri - May 31, 2016

Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung) nhận được Thông báo số 2012/22/NDTT07 ngày 23/05/2013 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”) từ chối bảo hộ tạm thời đối với nhãn hiệu “SYNCMASTER CLOUD” (“Nhãn Hiệu”) theo Đăng ký quốc tế (“ĐKQT”) số 1116814 với lý do nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Synmaster” (“Nhãn Hiệu Đối Chứng”) đang được bảo hộ tại Việt Nam theo giấy chứng nhận số 27318.

Sau khi xem xét vụ việc, D&N International, đại diện cho Samsung, nhận thấy rằng Nhãn Hiệu Đối Chứng cũng thuộc quyền sở hữu của Samsung, nhưng địa của chủ sở hữu được ghi nhận là địa chỉ cũ của Samsung. Theo thực tiễn hiện hành tại Cục SHTT, một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đăng ký trước dưới tên của cùng chủ sở hữu vẫn bị Cục SHTT từ chối đăng ký, nếu địa chỉ chủ sở hữu được ghi nhận trong hai đơn là khác nhau. Lý do thường được Cục SHTT đưa ra (không chính thức) để giải thích thực tiễn này là Cục SHTT không có chức năng và cũng khó có khả năng thẩm định một cách chính xác rằng liệu Nhãn Hiệu Đối Chứng và Nhãn Hiệu Đăng Ký có đúng là thuộc cùng một chủ sở hữu hay không. Do đó, để tránh việc để sót các đối chứng thì Cục SHTT vẫn từ chối bảo hộ đối một đơn đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó có sự tương tự với một nhãn hiệu khác của cùng chủ đơn nhưng khác địa chỉ.

Trong những trường hợp như vậy, người nộp đơn buộc phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ của nhãn hiệu đăng ký trước (nếu cần thiết), sau đó nộp đơn khiếu nại Thông báo từ chối tạm thời của Cục SHTT với bằng chứng cho thấy nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng có cùng chủ sở hữu, và vì vậy không thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm.

Sau khi D&N International tiến hành thực hiện các bước nói trên, ngày 25/02/2016, Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 622/QD-SHTT để thu hồi lại Thông báo từ chối số 2012/22/NDTT07, cho phép Nhãn Hiệu được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam.